Home De stichting Actueel Restauratie en verbouw Foto archief Contact
 • Restauratie en verbouw
 • Materiaalgebruik
 • De voorgevel
 • Het dakvlak
 • De stoep
 • Restauratie en verbouw

  De kenmerken en details van de panden.

  Het gevelbeeld van de straten in het gedeelte van de elfstedenstad Workum, dat is beschermd door de status “Beschermd Stadsgezicht Workum”, is zeer divers en daardoor uniek.
  Logisch ook, want de panden in dit gedeelte van de stad dateren van ca. 1500 tot heden. Het gevelbeeld geeft een prachtig overzicht van de diverse bouwstijlen en bouwgebruiken van deze gehele periode.

  Mede door deze verscheidenheid en door het authentieke karakter is in 1988 de status “Beschermd Stadsgezicht” aan de kern van de stad Workum toegekend.

  Deze toekenning heeft geresulteerd in meer aandacht voor de bebouwing in dit gedeelte van de stad en een stringentere regelgeving en kritischer toetsing van bouwaanvragen voor verbouw, onderhoud en nieuwbouw. Daarmee wordt voorkomen dat waardevolle panden en gevels verdwijnen of op oneigenlijke wijze worden gewijzigd. Maar ook panden van de huidige tijd worden binnen deze regelgeving ingepast in het straatbeeld met inachtneming van de juiste architectonische uitgangspunten. Daardoor blijft het straatbeeld dynamisch en levendig, maar bovendien authentiek.

     2018 Stadsherstel Workum - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl